Šta su astrologija i natalna karta ?

horoskop i astrologija

Šta je astrologija?

Astrologija može biti nauka, disciplina, metoda, zovimo je kako hoćemo dokle god razumemo šta ona radi.

Astrologija govori o tome kako kosmos I njegove sile utiču na pojedinca, društvo, državu… Pre svega služi da nam pomogne da razumemo sebe pa I sve ostale, da nam ukaže na samu suštinu problema I na to kako se on može rešiti, dakle astrologija je naš lični savetnik i tumači je astrolog.

 Šta je natalna karta?

Natalna karta ili natalni horoskop je dijagram, grafički prikaz ili mapa preko koje tumačimo I analiziramo uplive kosmosa na nas odnosno način na koji povezujemo astrologiju sa nama lično. Natalna karta je zamrznuta slika planeta u određenom trenutku odnosno u trenutku našeg rodjenja. Natalna karta se NE MENJA! Ona postaje doživotna “astrološka lična karta” koja će biti ista na rođenju I na kraju života. Sastoji se od 12 znakova I 12 kuća i u njoj su raspoređene planete.

Pročitajte i “Kako napraviti natalnu kartu”

 Šta je godišnji horoskop?

Godišnji horoskop je vrsta horoskopa uz pomoć kojeg određujemo dešavanja u narenih godinu dana. Naziva se još i solarni horoskop i izrađuje se od rođendana do rođendana.

Šta je horoskop?

Horoskop je univerzalan odnosno zajednički naziv za razne vrste grafičkih prikaza. Postoji natalni horoskop, godišnji horoskop, uporedni horoskop, nedeljni horoskop…

Naručite natalnu kartu ili godišnji horoskop